Valpro

SIA VALPRO atzinīgi novērtē abpusēju sadarbību ar SIA “B4B Solutions” Georgija Buklovska personā, kura profesionālā pieeja un pieredze ļāva saprast nepieciešamās izmaiņas uzņēmuma biznesa procesos.  Izcili sagatavoti uz uzņēmuma praktiskiem piemēriem semināri ievirzīja uzņēmuma vadības komandu LEAN, TOC metodoloģijā. Izmantojot iegūtās zināšanas ir izdevies uzlabot pasūtījumu izpildes disciplīnu (fokuss uz pudeles kakliņiem), palielinot mazo produktu partiju (paradigmas maiņa par lielām partijām, delta T-delta OE lielākā par 0) ar lielu dažādību ražošanu un samazinot kopējās izmaksas (fokuss un caurlaidības celšanu). Vislielākais ieguvums no sadarbības ir uzņēmuma vadības lēmumu paradigmas maiņa un virziena nospraušana turpmākajām pārmaiņām.

No manas puses par grāmatu:
Studējot LEAN, TOC metodoloģiju, izlasīju ļoti daudz grāmatas. Iespaidi un atziņas par tām ne vienmēr ir viennozīmīgas. Izlasot grāmatu – “Transformācija. Ceļvedis tava uzņēmuma pārvēršanā par veiksmes stāstu” biju pārsteigts par tās saturu – tā ir uzrakstīta viegli saprotamā valodā un autora izcilā pasniegšanas stilā. Manuprāt, ir atrasts ideāls balanss starp tā saucamo teoriju un autora personīgo pieredzi ar komentāriem. Grāmatā izklāstītie reālie piemēri “iz dzīves” palīdz lasītājam vienkāršāk izprast TOC, LEAN metožu, pieeju būtību, ka arī izmantot tos savā uzņēmumā. Grāmatas struktūra ir pārdomāta un izveidota tā, lai lasītājs varētu tās saturu viegli lietot ikdienā, ātri atrast atbildi uz saviem jautājumiem. Personīgi mani šīs ceļvedis iedvesmoja pētīt dziļāk grāmatā aplūkotās tēmas  – Motivācija 3.0, Cilšu teoriju, TOC domāšanu, kuras papildina Transformācijai nepieciešamo rīku klāstu.
Uzskatu, ka šī grāmata ir  “simboliskās durvis” TOC, LEAN pasaulei, kuras autors ir atvēris katram, kas vēlas transformēt savu biznesu.

Ar cieņu,
Ruslans Sosinovičs
Ražošanas vadītājs
Ražošanas dienests
SIA”VALPRO”